Binokulære (toøyde) kikkerter, for bruk uten stativ.
Modeller fra kompaktkikkerter som passer i lommen, til større modeller.