En Faradaybag skjermer elektroniske enheter fra RF-signaler.
Enkel i bruk! Legg enheten i Faradaybagen, så er du sikret!

Faradaybagen sikrer mot signalsporing, ID- og datatyveri fra mobil, PC, bilnøkler, bankkort og annet.

Vi er også distributør av OffGrid produkter fra EDEC Digital Forensics og RF-kabinetter fra Ramsey Electronics.
Vi kan også levere Faradytelt og skjermede haller i alle størrelser.

Kontakt oss for informasjon, priser og leveringstid.